SBL: Dryfkrag agter Groenmasjien

SBL: Dryfkrag agter Groenmasjien


Die Skoolbeheerliggaam (SBL) van Hoërskool Bonnievale is, agter die skerms, die Bonnies se grootste dryfkrag.  Hulle doel is om die belange van die skool te bevorder en ontwikkeling te verseker deur die voorsiening van gehalte onderwys. SBL-lede rig ‘n belangrike diens vir hulle gemeenskap en dit is tot voordeel van almal dat hulle bekwaam is.

In 2018 het mnr. Koos Wentzel, die SBL-ondervoorsitter, ou mattrasse van HSB se koshuis aan Bonnies People geskenk. Foto: Lian Beukes

Die SBL is nie betrokke by die administrasie of daaglikse bestuur van die skool nie. Hulle is eerder verantwoordelik vir die beleide van die skool. Dit is die dinge soos die skooldrag, aanstellings, watter sportsoorte aangebied word, asook die bestuur van die begroting en terrein en geboue van die skool.

Die lede moet ook meeste van die besluite sélf uitvoer.

Volgens wet moet die SBL bestaan uit 13 lede: Sewe ouers van leerders, die skoolhoof, die adjunkhoof, verteenwoordigers van die opvoeder- en nie-opvoederpersoneel asook twee leerders. Die voorsitter moet een van die ouers wees.

Die SBL word verdeel in verskillende komitees met verskillende verantwoordelikhede. In Hoërskool Bonnievale is daar elf komitees, naamlik: dagbestuur, geboue en terrein, uitvoerende kunste, klere, finansies, fondse, koshuis, OOK, sport, benoemings en klubhuis.

Mnr. Wilhelm de Wet, die voorsitter van die SBL. Foto: verskaf

Mnr. Wilhelm de Wet, voorsitter van die SBL, sê dat dit uitdagende en harde werk is, maar nog steeds ‘n voorreg is en ‘n kans is om te kan dien. Hy dink die toets wat die beheerliggaam moet slaag, is die vraag: Is die besluite wat ons neem tot voordeel van die kinders in Hoërskool Bonnievale?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 14 =

Voorwaarts Skoolkoerant